Veure totes les campanyes de l'Associació de Comerciants

Concurs Posa't Guap@ a Instagram


Comparteix

Descripció

VOLEM LA FOTO MÉS ORIGINAL DELS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS !!

Fes la compra o utilitza els serveis dels Establiments participants a la Campanya Posa’t Guapa@ o bé d’algun objecte que hagueu comprat en els establiments participants   fes una foto el  MÉS ORIGINAL que puguis i penja-la a instagram @shoplloret

BASES DE LA CAMPANYA

1ª. OBJECTIU

Aquest concurs està organitzat  per l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS LLORET amb la intenció d’incentivar la participació dels nostres usuaris en la xarxa instagram  http://instagram.com/shoplloret/

2ª. TEMA

Compra en els nostres comerços associats que participen  en  la Campanya Posa’t Guap@ fes una foto en l’establiment i etiqueta les imatges amb el hastag en el nostre compte d’instagram

#posatguapaalloret #ponteguapaenlloret +    # nom de l’establiment on feu la compra

Es donarà el premi a  la imatge més original en el que surti qualsevol establiment participant en la campanya Posa’t Guap@ amb el hastags corresponents i @shoplloret 

3ª. PARTICIPANTS

Pot participar en el concurs qualsevol persona física major de 18 anys

4ª. INSCRIPCIÓ

Han de tenir el compte a instagram i és obligatori ser seguidor @shoplloret en el nostre compte d’instagram http://instagram.com/shoplloret/

5ª. ADMISSIÓ IMATGES

La data límit per l’admissió de les imatges  és el dia 15 del 2015 a les 23:59 hores. No s’admetran més imatges entrades etiquetades o amb el hastag, fora d’aquesta data. Cada participant pot presentar tantes fotografies com vulgui. No es poden presentar imatges les quals els drets de propietat intel·lectual no pertanyin íntegrament i sense excepció al mateix participant del concurs.

6ª. REQUISITS TÈCNIC.

  • Només s’admetran fotografies en format digital.penjades en les nostra xarxa social amb el hastag corresponent.  
  • Totes les imatges han d’estar penjades en el nostre instagram
  • No serveixen els enviades per correu intern

 

7ª. PRESENTACIÓ DE LES IMATGES

La imatge s’ha pujar amb els hastags de la campanya més el nom de l’establiment i la foto a les xarxes socials de l’Associació de Comerciants i etiquetant-nos en

http://instagram.com/shoplloret/

 

8ª. PREMI

El jurat concedirà un únic premi a la millor fotografía de la CAMPANYA POSA’T GUAP@

El guanyador/a serà avisat mitjançant istagram es farà un tag amb la seva mateixa foto (posteriorment ens l’haurà d’enviar (per mail info@comerciantslloret.com o qualsevol altre mitjà digital  per penjar-la en les altres xarxes socials )

El guanyador, un cop contactat, haurà de contestar el missatge rebut acceptant el premi i facilitant (a efectes de confirmació) les dades personals que se li sol·licitin. Tindrà 5 dies hàbils per contestar, un cop passat el termini assenyalat, es passarà automàticament a contactar els finalistes de reserva en l’ordre de preferència establert.

El nom del guanyador i la imatge premiada s’anunciaran a la web de l’Associació de Comerciants Lloret i a les nostres comptes de Facebook, twitter i instagram.

El guanyador tindrà una mensualitat (març) de franc a la Piscina Municipal  si no és abonat o un trimestre de curs natació si ja està abonat, gentilesa d' Aqua & Sports,  a banda podrà   triar entre un dels  tractaments o premis que s’han ofertat  els establiments de la Campanya Posa’t Guap@ (en aquest cas l’Associació aportarà un màxim de 50€ al premi que es triï  si el premi triat  es superior, la diferencia l’haurà de portar el guanyador )

No es permet el canvi ni reemborsament del premi en metàl·lic. El premi és intransferible.

9ª. DRETS

Les imatges dels participants es podran publicar a la web de l'Associació de Comerciants Lloret de Mar i als seus canals online relacionats (Twitter,  Facebook de l’Associació de Comerciants de Lloret, …), cosa que el participant accepta de manera expressa.

10ª. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

L’usuari declara, assegura i confirma a l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS LLORET DE MAR :

  • Que és major d’edat.
  • Que les seves dades identificatives són certes i verificables

L’usuari es fa responsable d’aquestes manifestacions i mantindrà indemne a L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS LLORET  per l’incompliment d’aquestes.

El participant accepta expressament cumplir totes i cadascuna de les bases del concurs, bases que podran ser consultades en tot moment per cada participant. L’incumpliment d’alguna de les bases donarà peu a l’exclusió del participant del concurs.

 

11ª ANUL·LACIÓ CAMPANYA

En cas que per qualsevol causa   no es fes La Campanya Posa’t Guapa@, en cap cas es torna l'import dels diners de les compres, ni qualsevol altre mesura compensatòria. L'Associació queda al marge de qualsevol reclamació

S’entén que el participant, al participar en aquest Concurs, accepta la totalitat de les seves bases.  

L'Associació es reserva el dret de modificar qualsevol dels aspectes de la promoció .

MOLTES GRÀCIES PER COMPRAR A LLORET ! 

LOPD:

Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades: La inscripció en aquest concurs suposa el seu consentiment per incorporar les seves dades als fitxers de  ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR, amb la finalitat de la gestió d'aquesta promoció, i per mantenir-lo informat dels nostres serveis, activitats i promocions per mitjans electrònics. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei mitjançant comunicació escrita dirigida a a C/Hospital Vell, 5, 17310 - Lloret de Mar, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@comerciantslloret.com.

 

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos: La inscripción en este concurso supone su consentimiento para incorporar sus datos a los ficheros de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR, con el fin de la gestión de esta promoción, y para mantenerle informado de nuestros servicios, actividades y promociones por medios electrónicos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley mediante comunicación escrita dirigida a C / Hospital Vell, 5, 17310 - Lloret de Mar, mediante comunicación escrita y fotocopia del DNI indicando la referencia LOPD o mediante la dirección de correo electrónico info@comerciantslloret.com.