Descripció

Data:  28/02/2024
Hora: 15h a 16:30h 
Lloc: Hotel Marsol – Passeig de Jacint Verdaguer, 7 de Lloret de Mar (Restaurant) 

Format: Presencial

Durada: 1'5

JORNADA GRATUÏTA AMB INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA EN AQUEST ENLLAÇ: 

                         INSCRIPCIÓ AQUÍ 

 

4 CLAUS IMPORTANTS DE LA LLEI ANTIFRAU

La Llei Antifrau va entrar en vigor des de juliol de 2021, i que té com a objectiu reforçar el control tributari sobre les empreses.

Pagaments en efectiu limitats a 1.000€ entre empreses i negocis-particulars (i no es pot fraccionar una venda entre targeta i efectiu quan superi els 1.000€) per tant  passa de 2.500 a 1.000 euros.

Bitllets de 500€. Tot i deixar-se d'emetre el 2019, son de curs legal i estan vigilats. Els bancs no els retiren, però han d'informar de les operacions amb aquests bitllets.

Ingressos en efectiu > 3.000€. Poden semblar sospitosos per fisc i bancs. La sucursal informarà a Hisenda sense rebutjar l'ingrés, però això podria considerar-se guany patrimonial no justifica.

 

Augment del control sobre les operacions i vendes dels negocis, limitant els pagaments en efectiu i intensificant la lluita contra programes que possibiliten dobles comptabilitats.

La cerca d'un millor control tributari porta implícita un major control de la qualitat de la informació, la inalterabilitat de les dades i la correcta traçabilitat. I aquests són precisament els objectius de la llei Antifrau, que defineix els requisits que hauran de complir en breu els programes informàtics de facturació i que suposa un pas més en el compliment de la LGT (Llei General Tributària).

Els software de facturació hauran, en virtut d'aquesta normativa, respondre a una sèrie d'atributs perquè els registres que efectuïn siguin regits pels principis d'integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat, i inalterabilitat.

D’aquesta manera, totes les transaccions comercials hauran de generar una factura i la seva corresponent anotació en el sistema informàtic i el programari tindrà l’obligatorietat de guardar el registre de factures, preservant les dades impedint l’alteració d’aquestes anotacions, perquè puguin ser remeses a l’AEART (sistema d’emissió de factures verificables o sistemes VeriFactu o VERI**FACTU)

Els sistemes informàtics que realitzin processos de facturació podran remetre de manera immediata i automatitzada a l'Agència Tributària tots els registres de facturació efectuats, o en defecte d'això, guardaran un registre de cadascun d'ells (amb la signatura corresponent en cada registre) per a poder posar-se a la disposició de l'Administració com a ho sol·liciti.

Aquest reglament s'aplicarà a tots els obligats tributaris que utilitzin programari de facturació, amb data prevista a partir de l'1 de juliol de 2025, i que hauran d'assegurar-se que el seu programa estigui adaptat al Reglament en aquesta data. Per part seva, els desenvolupadors de programari hauran d'oferir els seus productes nous adaptats al Reglament a partir dels 9 mesos de publicació de l'Ordre Ministerial

Per tant, aquesta entrada  en vigor de la facturació electrònica ens obliga a canviar la relació amb els clients des de el punt de vista comptable i fiscal. Seguint en la línia de la lluita contra la morositat i el control de pagaments implantada per l’estat, s’instaura de manera obligatòria la facturació electrònica a Espanya. Aquesta obligació es fa extensible a totes les relacions comercials entre empreses i autònoms, sense cap excepció.

Dirigit a: Autònoms i PIMES (qualsevol tipus d'empresa) 

Ponent: Àlex Brusi - Fundador i CEO de GiDoc Integral, DOCEO Software. Enginyer informàtic amb més de 20 anys d’experiència en l’àmbit de la gestió de documental

Índex de l'activitat:  Introducció als canvis que afecten a les pimes, autònoms i grans empreses: 

  • Llei “Crea i Creix”: factura electrònica
  • Reglament “VERI*FACTU”: Sistemes de facturació electrònica verificable i legal
  • Factura electrònica obligatòria per a autònoms i empreses
  • Avantatges d’implementar la facturació electrònica abans de l’obligatorietat
  • Consells pràctics per a l’emissió, recepció i conservació de les factures electròniques
  • Conseqüències de no complir amb els terminis i sancions
  • Ajuts per a l’adaptació: El Kit Digital 2024
  • Torn obert de preguntes