REGULACIÓ COMERCIAL 

Diferents normatives aplicables en els establiments comercials de Lloret de Mar

 

NORMATIVA LOCAL

HORARI A LLORET DE MAR
ORDENANÇA CIVISME
ORDENANÇA MOSTRES COMERCIALS
ORDENANÇA ÚS DE LA VIA PÚBLICA
RETRANQUEIG PRIVAT, REGULACIÓ DELS USOS
PLA ESPECIAL CASC ANTIC
TIPUS D'INSTÀNCIES PER PRESENTAR A L'AJUNTAMENT

 

NORMATIVA GENERAL

Llei de Comerç : LLLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. 

 

NORMATIVA CONSUM 

RESUM NORMES ESTABLIMENTS COMERCIALS
CODI CONSUM DE CATALUNYA

 

NORMATIVA ARTESANIA

REGULACIÓ ARTESANIA