REGULACIÓ COMERCIAL 

Diferents normatives aplicables en els establiments comercials de Lloret de Mar

 

 

NORMATIVA LOCAL 

 

HORARI GENERAL TANCAMENT.pdf

HORARI TANCAMENT JULIOL I AGOST .pdf

ORDENANÇA CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

ORDENANÇA MOSTRES COMERCIALS

ORDENANÇA ÚS DE LA VIA PÚBLICA

RETRANQUEIG PRIVAT, REGULACIÓ DELS USOS

PLA ESPECIAL CASC ANTIC

Memòria i documentació gràfica Pla Especial del Casc Antic 

     1. COLORS PERMESOS DE LES FAÇANES 

NORMATIVA GENERAL

Llei de Comerç : LLLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. 

 

NORMATIVA CONSUM 

RESUM NORMES ESTABLIMENTS COMERCIALS
CODI CONSUM DE CATALUNYA

 

NORMATIVA ARTESANIA

REGULACIÓ ARTESANIA