REGULACIÓ COMERCIAL 

Diferents normatives aplicables en els establiments comercials de Lloret de Mar

 

NORMATIVA LOCAL

 
ORDENANÇA CIVISME
ORDENANÇA MOSTRES COMERCIALS
ORDENANÇA ÚS DE LA VIA PÚBLICA
RETRANQUEIG PRIVAT, REGULACIÓ DELS USOS
PLA ESPECIAL CASC ANTIC
TIPUS D'INSTÀNCIES PER PRESENTAR A L'AJUNTAMENT

 

NORMATIVA GENERAL

Llei de Comerç : LLLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. 

 

NORMATIVA CONSUM 

RESUM NORMES ESTABLIMENTS COMERCIALS
CODI CONSUM DE CATALUNYA

 

NORMATIVA ARTESANIA

REGULACIÓ ARTESANIA