Descripció

Som un centre on oferirm cursos d'idiomes, serveis extraescolars i ens adpatem als diferents nivells educatius per poder donar un suport acadèmic aportant els nostres coneixements de servei de logopèdia i psicopedagogia, per això  prioritzem que l'atenció sigui individualitzada per això tenim en compte el nivell de cada alumne.

Som un centre oficial preparador pel certificat de Cambrigde