Descripció

UN PETIT PROJECTE EDUCATIU

Un món per descobrir: LES LLENGÜES

El mes de setembre de 1998 varem emprendre un repte: crear i donar forma al CENTRE d’ESTUDIS de LLENGÜES de LLORET de MAR, un Centre de formació no reglada especialitzat en les llengües, amb un objectiu molt clar, poder fer de les LLENGÜES una eina pràctica de comunicació; i amb un llegat de molts d’anys d’estar en contacte amb els alumnes a nivell particular.

Com a objectius més específics, ens proposem que l’alumne pugui arribar a dominar i comprendre la llengua tan a nivell oral com escrit, i arribi a passar un examen foficial com a prova de maduresa que acrediti aquests coneixements, en cada una de les llengües que estudiï.

Lloret és un dels centres turístics més importants del nostre territori, on la diversitat de LLENGÜES és una riquesa que hem d’aprofitar i dominar per donar un bon servei als nostres visitants, i aquest també és un dels nostres objectius del projecte de Centre.

 LLENGÜES QUE PODEU APRENDRE EN EL NOSTRE CENTRE

FILOSOFIA PEDAGÒGICA

En el CENTRE d’ESTUDIS de LLENGÜES hem creat un projecte al voltant de la persona i l’entorn de l’alumne, basat amb uns principis educatius i pedagògics:

- L’aprenentatge d’una llengua forma part d’un procés cognoscitiu i de sociabilització fonamental en el conjunt PLURILINGÜE i MULTICULTURAL del món.

- Entenem la formació en un àmbit GLOBAL, sabent fer un ús efectiu de la llengua en les diferents situacions quotidianes.

- La PERSONA com a tal en el Centre, i els objectius individuals de cadascun són les principals fites a aconseguir.

- La DISCIPLINA, la CONSTÀNCIA i la PERSEVERANÇA en l’aprenentatge de la llengua és un creixement interior de la pròpia persona.

- Una ATENCIÓ PERSONALITZADA i un ambient preparat per a la bona concentració de l’alumne és una de les prioritats diàries

 

L’EQUIP DOCENT

Tots els professors/es són nadius i especialistes en la seva matèria, amb experiència en el món de l’educació; estimen el seu treball. Ensenyar, respectar i fer entendre cada una de les dificultats en que es troba l’alumne/a és el seu objectiu. El nostre lema és anar avançant cada dia, cada hora per recollir al final del curs uns bons resultats acadèmics i personals.

Tenim cura que tots els alumnes/as estimin el que estudien, i els grups de professors/es i personal no docent ens esforcem per incentivar l’ORDRE, el SILENCI, la PERFECCIÓ i l’actitud vers el treball.

El Centre està dotat de tota mena de material didàctic i pedagògic a fi de millorar i fer més entenedor l’aprenentatge de la llengua, així comptem amb un ampli ventall de CD’s i DVD’s que complementen els llibres pedagògics, per poder treballar la comprensió de la llengua oral. Revistes i diaris en les diferents llengües que es renoven periòdicament per treballar la llengua escrita amb els temes del dia a dia…