Descripció

Papereria tècnica especialitzada 

Material d’oficina.

Productes informàtics i consumibles.

Material escolar, manualitats i complements. Personalització de lots escolars.

Servei d’impremta, fotocòpies, fax, escanejos, usb, enquadernacions i plastificacions.

Punt de servei DHL.

Articles de regal.

Mobiliari d’oficina.

Subministrament de material a empreses i altres serveis

Material escolar, manualitats i articles de regal