Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Vaga 8 de març


06/03/2018

Vaga 8 de març

En motiu al rebuig  de la discriminació de les dones en el mercat laboral i a la violència masclista

Convocatòria i franges horàries. La vaga està convocada per 10 sindicats diferents

Els majoritaris (UGT i CCOO) convoquen una vaga parcial (només unes hores), en canvi, la resta de sindicats la convoquen de caràcter total (tot el dia). És decisió del treballador/a escollir quina convocatòria s'adhereix i quantes hores

 

 

Sindicats CCOO i UGT:

· La vaga convocada serà de dues hores en cadascun dels torns de treball del dia 8 de març de l'any en curs.

· Per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà d’11.30 hores a 13.30 hores;

· Per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga serà de 16.00 hores a 18.00 hores;

 

Sindicats: AST, CNT, CO.BAS, CGT, CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL, INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA i INTERSINDICAL CSC 

· Des de les 00.00 hores fins a les 24.h del dia 8 de març de 2018.

 

UNIÓ SINDICAL OBRERA (USO)

· Des de les 12.00 hores fins a les 16.00 hores (4 hores) del dia 8 de març.

 Per a tots aquells que tingueu treballadors cal saber que:

 

L'empresari no podrà preguntar de forma directa quins dels seus treballadors/es faran vaga o no. Tan sols es podria sol·licitar, en termes de previsió organitzativa de l'empresa, que s'agrairia la comunicació d'aquelles/es que tinguin previst adherir-s'hi. 

Tots aquells treballadors/es que vulguin exercir el dret de vaga han de ser convenientment informats sobre les conseqüències de participar-hi:

 

           -  No pagament del salari, pagues extres ni part proporcional del descans setmanal corresponent a l’esmentat dia. (parcial o total en funció de si la vaga es fa a temps total o parcial). 

            -  Romandre en situació d’"alta especial" en la Seguretat Social i, per tant, queda suspesa l`obligació de cotització per part de l`empresari i del treballador, si s'opta per la modalitat de secundar la vaga tota la jornada, o es procedirà a la variació de dades per aquell dia quan l`opció sigui secundar una vaga que no afecti a tota la jornada laboral.
 
Podeu trobar més informació a la pàgina web de Pimec 
 
Ordre Serveis Mínims emesa pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.SERVEIS MiNIMS 8 MARÇ  
 

Comparteix