Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Subvenció per afavorir AUTOOCUPACIÓ DE JOVES en el marc del programa FSE


16/05/2024

Objectiu
Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

Requisits específics
-Estar inscrit com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al SOC fins al dia anterior a la data d'inici d'activitat com a treballador o treballadora autònom


-Estar donat d'alta al registre del Programa de Garantia juvenil en situació d'«inscrit beneficiari» el dia anterior a la data d'inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.


b) Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d'inici d'activitat com a treballador o treballadora autònom.


c) Haver iniciat l'activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom abans de la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut.i que aquesta alta estigui entre el 20 de setembre de 2023 i el 15 de juliol de 2024


d) Tenir domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya.


e) No estar contractada per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat com a treballador o treballadora autònom ni durant tot el període subvencionable.


f) No haver estat beneficiària d'aquest ajut o similar en convocatòries anteriors.


g) Dins del període subvencionable d'aquest ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a la millora en la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.

     Imports subvencionables
Es considera subvencionable l'import de fins a 15.876 euros per a cada treballador/a autònom donat d'alta de manera ininterrompuda durant 18 mesos.
Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom abans que hagi transcorregut un període de dotze mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiària de
la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda.

Transcorreguts dotze mesos d'alta ininterromputs en el règim especial dels treballadors Autònoms s'ha d'utilitzar la taula d'imports següent:


    Mesos              Import de la subvenció

  Menys de 12                     0,00
      12                            10.636,92
      13                            11.907,00
      14                            12.700,80
      15                            13.494,60
      16                            14.288,40
      17                            15.082,20
      18                            15.876,00


        Terminis

La sol·licitud es pot presentar des del 15 de maig de 2024 a les 9:00h fins a les 14.00 hores del dia 15 de juliol de 2024


Per a més informació:
-RESOLUCIÓ EMT/1594/2024, de 2 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2024 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+


-Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny, per la qual s'estableixen les basesreguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+;


-Ordre EMT/50/2024, de 14 de març, de modificació de l'Ordre EMT/155/2023,de 13 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc delPrograma FSE+.

Comparteix