Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Evolució del consum


06/12/2015

Repunt del consum, que pronostica un bon Nadal

Hi ha diferents factors que incideixen de forma positiva sobre la confiança dels consumidors (que assoleix màxims històrics a l'estiu) i la seva propensió al consum. En el tercer trimestre, destaca l'evolució favorable del mercat de treball, així com la dels preus, els tipus d'interès i la concessió de crèdit privat. De cara a l'últim trimestre de l'any, les expectatives sobre el consum de les llars són bones

Les dades del consum de les llars a Catalunya en el tercer trimestre de 2015 no es troben disponibles en el moment de publicar aquest Butlletí, però sí les relatives a Espanya, on s'ha incrementat interanualment un 3,5%. 

D’altra banda, l’estudi anual que Deloitte publica per a Espanya sobre el consum al Nadal, indica que els consumidors estan recuperant l’optimisme i afronten les festes amb un esperit més festiu. La previsió és que cada llar espanyola gasti un 10% més que el 2014. 

Hi ha diferents factors que indiquen un entorn econòmic més favorable en el tercer trimestre de 2015, amb perspectives de millora, que fan que les llars optin per augmentar el seu consum: 

- El nombre de persones aturades a Catalunya se situa en 659.600, un 9,2% menys que en el trimestre anterior i que un any abans. La taxa d’atur el tercer trimestre de 2015 és del 17,5%, 1,6 punts inferior a la del segon trimestre i 3,7 punts inferior a la taxa d’atur del conjunt de l’Estat. 

- Preus. La variació interanual de l’IPC del tercer trimestre mostra una variació negativa (-0,1%), invertint la tendència del trimestre anterior on semblava que anava en augment. Els preus dels carburants tornen a caure amb intensitat i registren un descens del 12,9% respecte del 2014.

- La confiança dels consumidors (ICC) en el tercer trimestre es manté per sobre dels 100 punts (que indiquen una percepció positiva), assolint un nou valor màxim al setembre (106,1 punts). Si bé a l'octubre es redueix, en el mes de novembre (104,6 punts) s’ha tornat a incrementar i se situa molt a prop dels valors màxims històrics de l'estiu. L'augment de la confiança dels consumidors afecta per igual els seus dos components: l'índex de situació actual i el d'expectatives. 

- Riquesa financera i immobiliària. A l’espera de conèixer les dades del tercer trimestre que publica l’INE sobre el preu de l’habitatge, les dades del Ministeri de Foment sobre el valor taxat de l’habitatge lliure a Catalunya mostren un increment interanual en el tercer trimestre de l’1,2%, lleugerament inferior al de mitjana a Espanya (+1,4%). 

- Augmenta també el nombre d’hipoteques immobiliàries signades, així com el capital prestat, per cinquè trimestre consecutiu. En el tercer trimestre, s’han constituït a Catalunya 13.762 hipoteques, un 21,3% més que en el mateix període de 2014 i el capital total prestat també ha crescut respecte d’un any abans (+16,7%), assolint els 2.274,8 milions d’euros. 

- Els tipus d’interès continuen en mínims històrics. El tercer trimestre tanca amb un valor de l’Euríbor del 0,15% al setembre. A l’octubre, el valor s’ha situat en el 0,13% i, al novembre, s’ha reduït fins al 0,08%. De cara als pròxims mesos, els pronòstics no coincideixen: algunes previsions indiquen un increment en 2016 fins al 0,35%, mentre d’altres indiquen un nivell per sota del 0,1%. Els moviments del BCE seran la clau principal, tot i que no l’única per a la seva evolució en els mesos vinents. 

- Pel que fa a la concessió de crèdit privat, les darreres dades disponibles del Banc d’Espanya (agost de 2015) sobre els fluxos de crèdit, mostren una revitalització sostinguda, amb un augment del crèdit nou concedit a les llars per al consum del 20,2% respecte d’agost de 2014. D’altra banda, les entitats financeres estan millorant les condicions d’accés al crèdit, amb ofertes de tipus d’interès baixos, sense comissions o allargament de períodes d’amortització, de cara a finals d’any i les festes de Nadal.

Taula indicadors Catalunya 

Semàfor del comerç (Observatori d'empresa i ocupació) Generalitat de Catalunya

 

Comparteix