Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

PROPOSTA DINAMITZACIÓ BARRI DE VENÈCIA


05/06/2014

Model de Promoció de la ciutat

Cap a un nou model de promoció econòmica basat en el treball conjunt d’Administracions i sector privat

Cal elaborar una proposta de revisió de la situació comercial i proposar estratègies de caràcter integral que combinin les actuacions econòmiques (ajudes, serveis adicionals per als clients, accions formatives,..) , urbanístiques i de mobilitat (proporcionar unitat a l’àrea comercial urbana, potenciar els recorreguts comercials, potenciar alternatives d’aparcament i transports,..). El municipi necessita una visió estratègica que consideri el comerç com un aliat per aconseguir una millor habitabilitat i sostenibilitat. El começ del centre urbà s’ha de concebre com un equipament estratègic que contribueix a la vertebració del municipi i genera impactes i externalitats positives o negatives que poden analitzar-se, preveure’s i potenciar-se o corregir-se.

Si bé queda molt clar que el teixit social i econòmic que revitalitza l’espai urbà està experimentant una profunda transformació, en tot el procés cal entendre la ciutat i el comerç des de dos punts de vista diferenciats:

1.- la de l’espai físic com a suport, entorn i espai que conté les activitats comercials

 2.- l’espai social com a lloc de compra, consum i iniciativa econòmica.

I, més important encara, per tal d’evitar un trencament que podria invalidar qualsevol mesura engegada, aplicar en tot moment la filosofia de l’Small Business Act, “pensar primer a petita escala” en el moment de formular qualsevol política, norma o acció.

MODEL D'ORNENACIÓ COMERCIAL 

La base d'aquestes propostes i  dels  raonaments es poden implementar en moltes àrees del municipi, però sempre s'hauran de buscar fets diferenciadors de cada zona, la qual cosa implicarà que s'hagi  de trobar les propostes i buscar els raonaments adients en cada cas. 

BARRI DE VENÈCIA

Proposta

 - Delimitar les àrees en les quals es consideri necessari potenciar la implantació de determinades activitats comercials i de serveis per tal de contribuir a la consolidació de veritables eixos comercials al municipi que garanteixin la viabilitat dels negocis i que puguin arribar a facilitar la implementació de futurs sistemes de gestió integral dels diferents espais.

 - Impulsar la creació de nous formats basats en la singularitat de la botiga com a referència.

Raonament

La fortalesa d’un espai comercial de continuïtat garanteix la vitalització de l’entorn i es fa necessària una correcta ordenació comercial que faciliti els instruments necessaris per garantir un conjunt harmònic a les necessitats de la ciutadania  evitant establiments  amb males  pràctiques comercials que repercuteixen a altres comerciants i restauradors.

Així mateix impulsar la creació de nous formats originals i singulars, diferents provoquen més atracció que no la clonació d’espais i formats d’establiments que estan a altres pobles i en els principals eixos comercials de les ciutats.

Potenciar dissenyadors, artesans, etc...d’altres poblacions perquè s’instal·lin en el nostre municipi, aportant més diversificació comercial.

Esdeveniments singulars i que aportin valor afegit per la zona comercial on esdevingui l'acció o accions.

 

Comparteix