Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Observatori Comerç 4t Trimestre


05/03/2018

Semàfor Comerç 4 trimestre

 

Evolució consum

 

Es manté el creixement del consum gràcies, en gran part, a l’estalvi i al finançament extern

Els principals indicadors que incideixen sobre el consum de les llars evolucionen favorablement en el quart trimestre de 2017. Tot sembla indicar que el creixement del consum s'està sustentant principalment en l'estalvi i les millores del finançament extern.

 

Taula 1. Indicadors que incideixen sobre la propensió al consum - Catalunya

 

Taula 2. Índex de comerç al detall (ICD) i Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

 

Taula 3. Mercat de treball en el comerç al detall

 

EVOLUCIÓ VENDES 

Les vendes es redueixen lleugerament respecte d'un any abans

Les vendes del comerç al detall es redueixen respecte del mateix trimestre de l'any anterior (-0,3%), una davallada que compren la major part dels productes, tret dels altres béns. En les grans superfícies de Catalunya, les vendes també han disminuït (-4,7%).

 

Catalunya i Espanya – Var. interanual de l’índex de comerç al detall sense estacions de servei (en %). Preus constants. Base 2010=100

Mitjana del 4t trim. de cada any*

 

 

Comunitats autònomes – Var. interanual acumulada de l’índex de comerç al detall sense estacions de servei (en %). Preus constants. Base 2010=100
Gener a desembre de 2017*

EVOLUCIÓ MERCAT DE TREBALL

 La població ocupada en el comerç disminueix interanualmen

 
310.1400 persones ocupades en el comerç al detall el quart trimestre de 2017, 20.000 menys que un any abans. El descens interanual ha recaigut en el col·lectiu femení, les persones de 30 o més anys i les assalariades amb contracte indefinit.
 Catalunya – Variació interanual de l’atur registrat (en %) Gener de 2011 a desembre de 2017

 

Comparteix