Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Mesures urgents per fer front a l'impacte del coronavirus


19/03/2020

Demanem a l' Ajuntament de Lloret de Mar la implementació de mesures urgents per fer front a la l’impacte del coronavirus.

Aquestes decisions han de ser contundents i s’han de prendre a temps per poder mitigar  les conseqüències econòmiques

Les mesures econòmiques urgents que demanem l'Associació de Comerciants i el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret són les següents:

 

Revisar les taxes municipals que contemplin les ordenances fiscals on hagin  les afectacions a les Mostres comercials, Terrasses ( taules i cadires), Mercat Municipal per poder aplicar un descompte proporcional als mesos que duri l’estat de confinament de les persones dintre de l’Estat d’Alarma o per decrets que puguin afectar al desenvolupament de l’activitat comercial.

Ajuts directes als Establiments comercials de restauració, hostaleria i serveis que s’hagin mantingut oberts fins el moment de l’Estat d’Alarma. Per altra banda, hem de tenir en compte la situació d’aquells establiments  de temporada que tenien previst obrir i tampoc ho podran fer pel Decret d’Alarma, aquests autònoms no disposaran de cap mena d’ajudes. Per tant hem de trobar una solució.

Així mateix implementar línies d’ajuts un cop es recuperi l’activitat per poder fer front a les taxes i arbitris municipals: IBI, Impostos circulació, escombraries, aigües, IAE (grans empreses), etc. I tenint en compte la carència d’activitat de les empreses. Com també la suspensió de nous arbitris i noves taxes municipals o les que s’hagin contemplat per l’exercici del 2020

Garantir la continuïtat de tots els contractes públics subscrits amb proveïdors autònoms de Lloret. Quan això no sigui possible, compensar aquestes empreses o  treballadors autònoms afectats per suspensions avançant el pagament o bé a través de bestretes les factures pendents d’abonament dels autònoms que treballin amb aquest ajuntament.

Activar i destinar recursos per fer accions promocionals per atraure visitants, ajustant un calendari amb els gremis i associacions empresarials  conjuntament amb Lloret Turisme i les regidories de promoció, comerç, promoció patrimoni cultural i cultura.

 

Gremi de Bars Restaurants i cafeteries Lloret de Mar               Associació de Comerciants Lloret de Mar

                                                                                                

Comparteix