Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Propostes Llums de Nadal 2020


09/03/2020

Llums de Nadal

D’acord a la petició de la regidoria de comerç de l’Ajuntament de Lloret de Mar  ha demanat a l’Associació de Comerciants de Lloret,  fer una estimació dels espais on es podrien afegir les llums de Nadal o bé prescindir d’aquells espais  on ha quedat obsolet per aquest any i amb la intenció de poder optimitzar millor la presència de les llums.

Creiem:  

D’acord amb el nostre criteri hem cregut convenient poder ampliar a zones on el creixement demogràfic hagi fet incrementar la presència d’activitat econòmica, principalment comercial i que aquesta activitat hagi pogut millorar l’entorn de les persones que hi viuen o bé  perquè les zones on estan situades les llums acompanyen els carrers principals i són un pas de vehicles principal i queden  a la vista de tothom com també aquells punts que pel seu caràcter simbòlic la presència de llum dona la benvinguda al visitant.

Som conscients que la despesa en llums de Nadal és important, però la seva presència esdevé un estímul per l’activitat econòmica de la zona on es fixa. També entenem que l’ús d’aquest tipus de llum ha de ser el màxim respectuós amb el medi ambient. Per tant, entenem i demanem que es tingui en compte  que els avenços tecnològics en matèria d’il·luminació i efectes decoratius permetin dissenyar instal·lacions d’enllumenat amb un nivell d’eficiència molt elevat (s’ha de tenir en compte el servei final de llum, el  consum energètic i la despesa energètica associades ) per tant, seria convenient que cada projecte contemplés i aprofités aquest avantatge.

Tot i així la innovació no només bé acompanyada per aquesta part tecnològica i lumínica elèctrica, també  hem de fer recerca en innovar i  començar a treballar amb elements no il·luminats o que aprofitin el reflex d’altres fonts de llum interiors o exteriors ja existents amb els quals es puguin fer creacions artístiques que serveixen com a reclam per atraure l’atenció dels ciutadans alhora que fem una decoració festiva d’aquesta mena. Creiem que aquest punt ens pot assegurar a la llarga un estalvi econòmic que es pot destinar a altres accions per millorar el Nadal a Lloret. Aprofitem per reclamar una millor dinamització del Nadal a Lloret.

També s’hauria d’incentivar a aquells espais on sigui convenient un altre tipus d’ambientació nadalenca que tot i no haver activitat econòmica la concentració demogràfica comporti un estímul de cohesió social ja que l’ambient nadalenc ajuda a crear millors relacions, encara que  siguin efímeres i concentrades en les  èpoques nadalenques, pel que hauríem de fer un esforç entre tots perquè fos una mica més perdurable.

Hem de tenir en compte  que la estacionalitat turística comporta que hagi zones comercials on es complica la continuïtat comercial i econòmica i per tant la justificació de  la presència de Llums pot ser controvertida, però tot i així hem de tenir en compte els comerços i activitats econòmiques que aguanten tot l’any en aquestes zones i que ajuden a donar un bri de llum al carrer  quan no hi ha les llums de Nadal.  

Com a referència ens hem basat amb l’EXP. 32/17 PL PC que apareix en el Perfil del Contractant de la web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que fa esment al plec de clàusules econòmiques, administratives  i jurídiques reguladores del procediment de licitació on es demanava  l’adjudicació d’un contracte  administratiu d’obra que consistia en els treballs d’instal·lació, manteniment, desmuntatge i subministrament de l’enllumenat de Nadal Aquest anunci es va publicar al 2017 i actualment no s’ha prorrogat el contracte a l’empresa que va guanyar la licitació, i per tant hauria d’entrar  de nou el concurs de  licitació per una nova empresa.

Així doncs d’acord amb l’últim plec, el que es demanava a les empreses era il·luminar els següents carrers. Nosaltres hem afegit un llistat amb les que han quedat obsoletes i un altre llistat on recomanem que s’afegeixi llum:

1.- Els carrers i espais que cal il・luminar son els seguents ( ja existents en l'expedient 32/17PL PC) 

 • Placa de la Vila
 • Facana edifici Ajuntament
 • Passeig Jacint Verdaguer
 • C/ Sant Pere
 • Av. Just Marles
 • Placa de l’esglesia
 • C/ de la Vila
 • C/ Venecia
 • C/ Canonge Domenech
 • C/ Miquel de Cervantes
 • C/ Sant Baldiri
 • Passeig Agusti i Font
 • Passeig Camprodon i Arrieta
 • Placa Paris
 • C/ Prat de la Riba
 • Rambla Barnes
 • Placa Piferrer
 • C/ Sant Roma
 • C/ Santa Cristina
 • C/ Torrento
 • C/ Narcis Fors
 • Av. Catalunya
 • Av. Josep Pla i Casadevall
 • Av. America
 • Av. vila de Blanes
 • Rotonda irregular (Just Marles)
 • Av. de Vidreres
 • C/ Miquel Ferrer
 • C/ Carme
 • Av. Mistral
 • Placa de les Regions
 • Barri dels Pescadors (entrada)
 • C/ Oliva
 • Placa del Carme
 • Placa Espanya
 • C/ Rector Coch
 • C/ Vall de Venecia
 • C/ Vicenc Bou
 • C/ Felip i Gibert
 • Placa del Doctor Adler
 • Av. de les Alegries
 • Av. Pau Casals
 • Facana oficina de turisme (Av. Alegries)
 • Facana oficina de turisme (passeig maritim)
 • C/ Repartidor de Sant Isidre
 • Placa del Mil・lenari
 • Pere Codina i Mont
 • Av. Cami de l’angel
 • Placa dels Germans maristes
 • Casa de la cultura (facana)
 • Mercat municipal (facana)
 • Parc de Sant Cristofol
 • ­C/ Modistes

2.- En aquest llistat hi havia uns carrers que entenem que la presència d’aquesta llum no acompanyava a una concentració d’activitats econòmiques

Acessos urbanitzacions 

C/ Floristes 

C/ Maurici Sarrahima

C/ de la Fabrica 

A continuació hem afegit aquells carrers que creiem que necessiten aquest tipus de llum 

3.- Propostes d’espais on es podria afegir.

ZONA RIERAL:

 • Av. el Rieral ( dues bandes) s’entèn en zones on hi hagi continuïtat comercial
 • Maria Aurèlia Capmany
 • Mercè Rodoreda
 • Joan Fuster i Ortells
 • De Can Guidet

ZONA EL MOLÍ:

 • Las Regiones

ZONA CAN CARBÓ:

 • C/ Girona + Plaça Lluís Companys
 • Inici C/ Aiguaviva ( Zona Puntet)
 • Inci C/ Puig de Castellet ( Av. Vidreres fins el CAP)

EIX Av. Vidreres , des de l’inici  ( encreuament amb Av. Vila de Tossa)   fins a la Rotonda Water World

NUCLI ANTIC:

 • Plaça Dr. Adler
 • Plaça de la Blanca Aurora + Sènia del Barral
 • Comte Borrell
 • Enric Granados
 • Verge de Loreto
 • C/ Riera
 • Joan Baptista Lambert

ZONA FENALS

 • Narcís Macià i Domènech
 • Passapera
 • Valentí Almirall
 • Costa de Carbonell
 • Vila de Blanes, on s’hauria de tenir més en compte les Zones de  Serveis, ja que els Establiments  queden separats de l’eix principal.

Nª  238  a 210

Nº 187 a 155

Nª 147  a 119

Nº   117 a nº 95

Nª  102 a nº 88

ZONA CAN SABATA

 • Rieral – Carrer intern des de cantonada Senyora del Rossell  fins a Av.. Rieral nº 59 fins el 29 encreuament amb Ramon Llull
 • També la presència de llums en l’Avda. Rieral des de les dues rotondes (Av. De Blanes i Nostra Senyora de Rossell)

 

 Associació de Comerciants Lloret  

 Lloret de Mar 17 de febrer del 2020

Comparteix