Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Les vendes tornen a augmentar en el segon trimestre de l'any


17/10/2014

Les vendes tornen a augmentar en el segon trimestre de l'any L’evolució de les vendes al detall en el segon trimestre de l’any reflecteixen també la millora del consum de les llars.
A Catalunya, l’índex de comerç al detall sense estacions de serveis (és a dir, sense incloure aquelles empreses que tenen com a activitat principal la venda de combustibles per a l’automoció) s’ha incrementat un 1,4% respecte del segon trimestre de 2013. Gràfic 3 Catalunya i Espanya - Variació interanual de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei a preus constants (en %) (Índex 2010=100) Mitjana del 2n trim. de cada any Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE El creixement de les vendes respecte d’un any enrere s’ha produït tant en el mes d’abril, com en els de maig i juny (+1,7%, +2,1% i +0,4%, respectivament) i acumula vuit mesos consecutius de creixement interanual. D’altra banda, les vendes acumulades entre els mesos de gener i juny s’han incrementat un 1,4% respecte del primer semestre de 2013. Gràfic 4 Catalunya - Variació interanual de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei a preus constants (en %) (Índex 2010=100) Gener de 2010 a juny de 2014
Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE Pel que fa a l’índex de confiança dels empresaris comercials, aquest ha tornat a augmentar en el segon trimestre de l’any, tant a Catalunya com a Espanya, encadenant cinc trimestres de millora consecutiva. Tal com es pot observar en el gràfic següent, el nivell de confiança dels empresaris detallistes catalans es manté per sobre de la mitjana a Espanya, amb un diferencial de 6,8 punts. Gràfic 5 Catalunya i Espanya - Índex general de confiança empresarial harmonitzat del comerç (índex 1r trim. 2013=100) 1r trim. 2013 - 2n trim. 2014 Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE
Gràfic 6 Espanya - Índex de comerç al detall sense estacions de servei, per comunitats autònomes a preus constants (Índex 2010=100) 1r trim. 2009 - 2n trim. 2014
Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’INE
Pel que fa a l’evolució de les vendes a Europa (UE-28) - a partir de l’índex de comerç al detall a preus constants i corregit d’efectes de calendari - aquestes han augmentat un 2% respecte d’un any enrere. Les vendes han augmentat en tots els països considerats, especialment al Regne Unit (+4,8%) i a França (2%). Gràfic 7 Europa - Índex de comerç al detall a preus constants, corregit d'efectes de calendari (Índex 2010=100) 1r trim. 2009 - 2n trim. 2014 Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades d’Eurostat
Vendes per tipus de productes
- Vendes per tipus de productes:
En el segon trimestre de 2014 i respecte d’un any enrere, les vendes han evolucionat de forma positiva en l’equipament personal (+4,4%) i l’alimentació (+3,2%). En canvi, en l’equipament de la llar han evolucionat a la baixa (-1,1%), en contraposició amb els dos trimestres anteriors, quan les vendes d’aquests tipus de productes havien augmentat.
En comparació amb Espanya, les vendes dels productes d’alimentació han crescut amb més intensitat a Catalunya (+3,2%, enfront del +0,7% en mitjana a Espanya).
Gràfic 8 Catalunya i Espanya - Variació interanual de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei dels productes d'alimentació (en %) a preus constants (Índex 2010=100) 1r trim. 2008 - 2n trim. 2014
Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de dades de l’Idescat i l’INE
Les vendes de l’equipament personal han evolucionat més o menys de la mateixa forma, amb un increment lleugerament superior a Catalunya (+4,4% i +4,2%, respectivament).
Gràfic 9 Catalunya i Espanya - Variació interanual de l'Índex general del comerç al detall sense estacions de servei dels productes d'equipament personal (en %) a preus constants (Índex 2010=100) 1r trim. 2008 - 2n trim. 2014
Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat
I pel que fa als productes d’equipament de la llar, les seves vendes han evolucionat de forma divergent, atès que a Catalunya han disminuït (-1,1%) i a Espanya, en mitjana, han augmentat (+1,7%), acumulant tres trimestres consecutius de creixement.
Gràfic 10 Catalunya i Espanya – Variació interanual de l’Índex general de comerç al detall sense estacions de servei dels productes d’equipament de la llar (en %) a preus constants. (Índex 2010=100) 1r trim. 2008 – 2n trim. 2014
Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat
Per últim, les vendes de la resta de béns han presentat una evolució positiva a Catalunya (+0,7%), mentre a Espanya s’han reduït (-1,8%).
- Vendes per format comercial:
A Espanya, les empreses unilocalitzades i les grans cadenes són els dos únics formats comercials que han vist com les vendes augmentaven respecte del segon trimestre de 2013 (+1,9% i +0,3%, respectivament). En les grans superfícies i les petites cadenes, les vendes han disminuït, tot i que de forma moderada (-0,2%, en ambdós casos).
Gràfic 11
Espanya - Índex de comerç al detall sense estacions de servei desestacionalitat i corregit d'efecte calendari, per format comercial a preus constants (índex 2010=100) 1r trim. 2009 - 2n trim. 2014 Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’INE
A Catalunya, l’única informació disponible per format és la que publica l’Idescat per a les grans superfícies(establiments amb una superfície de venda i exposició ³ 2.500 m2). Aquestes dades no són comparables amb les d’Espanya, que publica l’INE, perquè en aquest darrer cas, es consideren tant les grans superfícies especialistes com les no especialistes, mentre que per a Catalunya només es consideren les especialistes.
Les vendes en grans superfícies a Catalunya han disminuït en el segon trimestre de 2014 un 3% respecte d’un any enrere. Malgrat la davallada, aquesta ha resultat menys intensa que la dels segons trimestres d’anys anteriors: 2013 (-7,7%), 2012 (-8,8%), 2011 (-5,5%), 2010 (-5,3%) i 2009 (-7,13%).
Mensualment, les vendes en grans superfícies a Catalunya dels mesos d’abril i juny han estat inferiors a les dels mateixos mesos de l’any anterior (-3,8% i -5,5%, respectivament), però les vendes del mes de maig han estat superiors (+0,3%).
Gràfic 12 Catalunya – Evolució de l'Índex de vendes en grans superfícies a preus constants (Índex 2010=100) Gener de 2011 a juny de 2014 Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE
Per tipus de producte, les vendes de productes alimentaris s’han reduït amb més intensitat que les dels no alimentaris (-3,2% i -2,2%, respectivament).
Gràfic 13 Catalunya - Variació de l'índex de vendes en grans superfícies a preus constants, per tipus de producte (en %) (Índex 2010=100) 1r trim. 2010 - 2n trim. 2014
Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE

Comparteix