Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Instància Fires i Mercats


25/06/2015

Hem presentat aquesta instància a l'Ajuntament en relació a les fires i mercadets:

Exposem:  Que bé essent habitual la celebració d’un tipus de fires per festivitats o per ponts de cap de setmana a Lloret, tant les  que es fan cada dissabte en la Plaça de la Vila com  en breu es començaran a celebrar en diferents zones de Lloret, ( Fires “d’Artesania”, d’alimentació, etc..) que quan el comerç de Lloret  té la possibilitat de poder vendre, tenint una oferta comercial  prou amplia, aquestes parades no aporten actualment cap valor afegit a la nostra població ans el contrari treuen pas i resten possibilitats de compra.  

Per això demanem: Que es deixi de fer qualsevol fira  que no aporti un valor afegit a una zona comercial, entenent  com a valor afegit el següent:

  • Que la fira en concret estigui situada en un entorn directe e immediat a una zona comercial ja sigui una zona activa o bé aquesta fira ajudi a dinamitzar un entorn en concret, fer-la en el Passeig Verdaguer, Passeig Marítim, Passeig Manel Bernat, Plaça Pere Torrent, Passeig Marítim de Fenals, on s’han vingut celebrant diferents fires, no aporten res en absolut al comerç proper.

 

  • Que el producte que s’ofereixi sigui diferent al que pugui haver a la zona que es vulgui dinamitzar, d’acord amb la oferta comercial de la zona.

 

  • Que els horaris s’adeqüin a la zona comercial i que el tancament de les parades no s’allargui més de l’horari dels comerços oberts en la zona, com també els dies de celebració de les fires (no és el mateix un dissabte que un diumenge)

 

  • Que les fires tematitzades que es fan en caps de setmana o esporàdiques comencen a ser fires multiproductes i no van en consonància amb el sentit amb el que la fira es va iniciar per tant, tenint en compte els punts anteriors, les fires entenem, haurien de seguir   aquests mínims.

 

  • S’ha de tenir en compte que primer és el comerç de Lloret, les botigues que estan treballant en la població, les persones que paren i venen de fora, tot i la consideració que se’ls pugui tenir com a comerciants i companys, han d’entendre que els comerciants de la població han de poder decidir el que volen i la competència que necessiten, en aquest cas si els mercats o fires no aporten cap valor afegit a la població no tenen sentit que es celebrin.

 

  • Com Associació ens oferim a consensuar, establir i buscar les possibles fires amb la regidoria corresponent per tal de poder dinamitzar correctament les zones comercials, com també les accions que aquestes fires puguin fer per dinamitzar el comerç i que en el seu moment siguin fires que aportin un valor afegit  pel comerç com una animació comercial, tant en quan sigui un bé per la nostra  destinació, Lloret, entenen algunes fires com a motors turístics, i que  no siguin una competència pels comerciants, si no elements de dinamització comuns.

 

Associació de Comerciants de Lloret de Mar

 

Comparteix