Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Instància Endesa pels talls de llum


24/09/2014

 

Il·lustríssim Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament de Lloret de Mar

 

REGISTRE D’ENTRADA:

E2014020550

Data: 25/09/2014 - 13:07:46h

 

Sol·licitant:

Nom:      “Asociación profesional de la pequeña y mediana empresa de la Rama de Comercio  de la Villa de Lloret de Mar”.  Associació de Comerciants Lloret de Mar.

Nif: G-17.218.074

Adreça: C/. Hospital Vell, 5, 17310 Lloret de Mar

Telèfon: 639 793 239

Correu-e: info@comerciantslloret.com

Representant:

Nom i cognoms: Francisco José Alsina Fumanal, en la seva qualitat i condició de President.

 

 

 

 

 

 

1.- En els darrers anys estem patint diverses  interrupcions de llum que deriven de les diferents estacions transformadores en el nostre municipi el que ha suposat greuges econòmics pels nostres associats, ja que aquestes interrupcions han trigat un temps considerable  en ser resoltes. 

 

Entenem que algunes de les averies venen provocades a conseqüència d’elements naturals i que poca cosa es pot fer per evitar-ho, també en altres casos venen donades per l’estat actual d’algunes d’aquestes estacions transformadores que caldria dotar-les d’un equip molt més modern.

 

2.- Per altre banda totes aquestes averies necessiten una intervenció ràpida ja que la demora comporta greuges, tot i que entenem que les feines dels operaris en la mateixa estació transformadora poden comportar hores de feina. Actualment ens trobem que les diferents intervencions per resoldre els problemes per part dels grups d’intervenció de manteniment d’averies i d’urgència  de les potències de mitja i alta  tensió es demoren perquè aquests grups  o bé tenen poc personal o bé es troben en poblacions que estan lluny de la nostra població i quan això succeeix, sobretot  a l’estiu, s’incrementa notablement pel trànsit en les carreteres.  

 

3.- No entenem com una població com Lloret on l’activitat econòmica i la despesa en consum elèctric és de les més altes de la província, el que comporta uns alts ingressos per les companyies elèctriques,  no tingui un servei amb una alta immediatesa per resoldre les averies amb la celeritat que es demana dels mateixos abonats .

Per tot el que fins a qui s’ha exposat,

SOL·LICITO:

 1.- Que des del consistori  s’insti a l’empresa responsable a tenir aquest servei de manteniment d’averies i urgències molt proper a la nostra població o bé dotar i incrementar el que actualment existeix amb més personal.

2.-  Que les estacions transformadores  actuals disposin de materials moderns que puguin ser capaces de poder donar la qualitat de subministrament que els abonats han contractat i que Endesa com a propietària de la xarxa elèctrica ha de garantir.

3.- Demanem que s’insti  al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat perquè intercedeixi amb les empreses per assolir un millor servei elèctric.

 

Lloret de Mar, 24 de setembre del 2014

Comparteix