Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Evolució mercat de treball


07/12/2015

Ocupació.

L’Enquesta de població activa (EPA) estima que a Catalunya, en el tercer trimestre de 2015, hi ha 326.400 persones ocupades en la branca del comerç al detall (el 10,5% del total d'ocupats en l’economia catalana en aquest període) i que suposa un increment del 0,9% (3.000 més) respecte d'un any abans. 

L'ocupació en aquest sector es caracteritza per tenir una major presència femenina (68,6% de dones, enfront del 46,5% de mitjana de l'economia). Per edat, la franja que més població ocupa en el tercer trimestre és la que va dels 30 als 44 anys (el 40,9%), seguida de la de 16 a 29 anys (23,1%). D'altra banda, la taxa de salarització és molt inferior a la del conjunt de l'economia (75,4% enfront del 83%), fet que evidencia una major proporció de treballadors per compte propi. 

Intertrimestralment s'ha produït un increment de les dones ocupades (11.300 més) i una disminució dels homes (3.200 menys). Per edat, l'augment s'ha fet extensiu a tots els trams tret del de 45 a 54 anys que ha disminuït. L'augment dels assalariats en el comerç al detall (+7,5%) ha resultat molt superior al del conjunt dels ocupats (+1,3%). 

Respecte del tercer trimestre de 2014, ha crescut l'ocupació masculina (4.700 més) i s'ha contret la femenina (1.700 menys). Per grups d'edat, només augmenten el tram més jove i el de més edat, els trams d'edat intermedis disminueixen.

- Afiliació a la Seguretat Social. La xifra de persones afiliades a la Seguretat Social en el comerç al detall, a 30 de setembre de 2015, s’ha situat en 317.004 (el 10,8% del total a Catalunya), que representa una davallada del 2,6% respecte del trimestre anterior (8.478 afiliacions menys), però un augment en relació amb un any enrere (+1,6%, 5.062 afiliacions més).

- Atur registrat. El nombre de persones aturades registrades a les oficines de Treball en el sector del comerç al detall en data 30 de setembre de 2015 és de 51.963, un 8,6% menys que en un any abans (4.905 persones menys). Aquesta davallada és lleugerament inferior a la del total de l’economia catalana en el mateix període (-10,9%).

 

TAULA D'INDICADORS 

Dades: Semàfor começ. Observatori d'Empresa i Ocupació

Comparteix