Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Evolució de les vendes i del mercat de treball


08/06/2015

Les vendes del comerç al detall (a partir de l’índex de comerç al detall sense estacions de serveis, és a dir, sense incloure la venda de combustibles per a l’automoció) han augmentat a Catalunya un 4%, en el balanç del primer trimestre de 2015, respecte d’un any enrere, quan també es van incrementar, tot i que amb menor intensitat (+1,5%).

Tal com es pot observar en el gràfic següent, és el segon trimestre consecutiu en què s’incrementen les vendes interanualment a Catalunya i, a més, el creixement del primer trimestre ha estat més intensitat que el del conjunt d’Espanya, on les vendes s’han incrementat interanualment un 2,8%. 

Gràfic 1:  Les dades del 1r trimestre de 2015 són provisionals. Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE Catalunya i Espanya - Variació interanual de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei a preus constants (en %). Base 2010=100  Mitjana del 1r trim. de cada any*

Tant en el mes de gener, com en el de febrer i març, l’índex de vendes s’ha situat per sobre del seu valor un any enrere. Concretament, les vendes del mes de gener han resultat un 4,1% superior a les d’un any abans, les de febrer, un 3,2% i les de març, un 4,6%.  

 

___________________

Gràfic 2 : * Les dades dels mesos de febrer i març de 2015 són provisionals. Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE   
Catalunya - Variació interanual de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei a preus constants (en %). Base 2010=100  Gener de 2009 a març de 2015*

A Espanya, les vendes del comerç al detall s’han incrementat, en mitjana, un 2,8% en el balanç del primer trimestre i per comunitats autònomes, la gran majoria excepte Extremadura, País Basc i Astúries, també han vist incrementades les vendes en aquest mateix període. Catalunya, ocupa la quarta posició quant a aquest increment, darrere de les comunitats de Cantàbria (+5,7%), Comunitat Valenciana (+4,5%)  i Castella i Lleó (+4,5%) i se situa per davant de les Canàries (+4%) i les Illes Balears (+3,8%). 

____________________

Gràfic: 3 * Dades provisionals. Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE . * Les dades del 1r trimestre de 2015 són provisionals. Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades d’Eurostat.

A Europa (UE-28), les vendes també han evolucionat a l’alça i l’índex de comerç al detall a preus constants i corregit d’efectes de calendari s’ha incrementat un 3,1% respecte del primer trimestre de 2014. Tots els països analitzats presenten una evolució positiva, amb creixements destacats a Polònia (+7,9%) i Regne Unit (+5%).

 

___________________

 

VENDES PER TIPUS DE PRODUCTES 

- Vendes per tipus de productes:

En relació amb un any abans, a Catalunya han augmentat les vendes de tots els tipus de productes, especialment les de l’equipament personal (+5,2%) i d’altres béns (+5,2%), seguides de les vendes d’equipament de la llar (+2,8%) i d’alimentació (+1,9%). Com es pot observar en el gràfic següent, les vendes d’aquests productes també han augmentat interanualment a Espanya, tot i que amb menor intensitat que a Catalunya, excepte en el cas de les vendes de l’equipament de la llar.

Gràfiques, 4

Catalunya i Espanya - Variació interanual de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei per tipus de productes (en %) a preus constants. Base 2010=100
1r trim. 2010 - 1r trim. 2015*

______________________

Vendes per format comercial

- Vendes per format comercial:

A Catalunya, l’única informació disponible per format és la que publica l’Idescat per a les grans superfícies (establiments amb una superfície de venda i exposició ³ 2.500 m2). Aquestes dades no són comparables amb les d’Espanya que publica l’INE, ja que en el cas de Catalunya es consideren només les grans superfícies especialitzades, mentre en el cas d’Espanya es consideren també les no especialitzades.

A partir de l’índex de vendes en grans superfícies a Catalunya, s’obté que les vendes han augmentat respecte del primer trimestre de 2014 un 0,2%. Encara que es tracta d’un increment molt moderat, cal destacar que és el primer increment en aquest forma format comercial des del quart trimestre de 2007

Gràfic 5
Catalunya - Evolució de l'Índex de vendes en grans superfícies a preus constants. Base 2010=100
Gener de 2012 a març de 2015* 

 

 

Comparteix