Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Evolució de les vendes


06/12/2015

Les vendes del comerç al detall creixen a Catalunya un 2,2% en el tercer trimestre, gràcies a l'impuls dels altres béns i l'equipament personal. Augmenten també les vendes en les grans superfícies (+1,4%), gràcies als productes no alimentaris. 

A Catalunya, les vendes del comerç al detall (a partir de l’índex de comerç al detall sense estacions de serveis, és a dir, sense incloure la venda de combustibles per a l’automoció) han crescut un 2,2% respecte del tercer trimestre de 2014, un increment inferior al de mitjana a Espanya en aquest mateix període (+3,3%).

Com es pot observar al gràfic següent, l’increment de 2015 ha resultat superior al de 2014 (+1,3%) i cal retrocedir fins a l’any 2010, per trobar un increment interanual de les vendes en un tercer trimestre, tot i que va ser de menor intensitat (+0,3%). 

Catalunya i Espanya - Var. interanual de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei (en %). Preus constants. Base 2010=100
Mitjana del 3r trim. de cada any*

 

 * Les dades del 3r trimestre de 2015 són provisionals. Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat i l’INE

Si s’analitza el balanç acumulat de les vendes entre els mesos de gener i setembre de 2015, el resultat també és positiu per a Catalunya, amb un creixement de 3,4% respecte del mateix període de 2014. 

Per comunitats autònomes, Catalunya ocupa la vuitena posició quant a intensitat d’aquest creixement, situant-se al mateix nivell que la mitjana a Espanya (+3,4%). Les primeres posicions del rànquing les ocupen Cantàbria, Illes Balears i Comunitat Valenciana, amb creixements superiors al 5% i, les últimes, Extremadura, País Basc i Astúries). 

 

Comunitats autònomes - Var. interanual acumulada de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei (en %). Preus constants. Base 2010=100
Setembre de 2015*

 

* Dades provisionals. Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’INE

A Europa (UE-28), les vendes del comerç al detall també evolucionen a l’alça, amb un increment del 3,3% respecte del mateix trimestre d’un any abans (a partir de l’índex de comerç al detall sense estacions de serveis, desestacionalitat i corregit d’efectes de calendari). 

 

PER TIPUS DE PRODUCTES 

PER FORMAT COMERCIAL

 

 

Taula d'indicadors 

 

Dades: Semàfor del Comerç. Observatori d'Empresa i Ocupació

Comparteix