Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

LLORET DE MAR CLÚSTERS INTEL·LIGENTS 2023


30/11/2023

L'Associació de Comerciants de Lloret va encarregar un estudi per poder desenvolupar econòmicament àrees que queden al marge dels principals eixos comercials.

 

A través del que s'anomenen Clústers intel·ligents, volem crear una estratègia per promoure la especialització i potenciar espais comercials. Aquesta acció es fonamenta en informes rigorosos, del teixit comercial de Lloret de Mar.

 

El passat mes de novembre es va realitzar un estudi per tot Lloret on es geolocalitzaven totes les activitats econòmiques a peu de carrer del municipi. Aquest estudi es va fer gràcies a una subvenció de la Cambra de Comerç de Girona , a través del Programa  “Apoyo del Comercio Minorista 2023” cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El treball d’estudi es va encarregar a l’Observatori Econòmic Eixos.cat

En aquest estudi vam constatar que el mes de novembre hi havia més de 1700 establiments actius (activitats econòmiques a peu de carrer) i tot i ser temporada baixa representa un índex considerable tenint en compte que Lloret té un nombre d'establiments cada 100 habitants més alts de tot Catalunya (d'acord amb l'Índex de Dotació Comercial).

Les activitats econòmiques es localitzen sobretot en 10 eixos principals ( és a dir, que hi ha més de 40 negocis actius) en tot el municipi. Pel que fa al comerç i serveis hi ha més de 1400 activitats, pel que correspon a la restauració i hostaleria actualment hi ha 559 activitats. Així mateix, també s'han identificat més de 470 establiments buits.


Amb la identificació dels clústers comercials, ajudem a crear una estratègia de promoció econòmica del municipi que és fonamental. Per tant, el que pretenem és activar zones que queden al voltant o a prop dels principals eixos comercials i fins i tot dins dels eixos comercials.


Però, què són els clústers comercials? Els clústers comercials són concentracions d'establiments en una zona determinada on el fet que els caracteritza és que tenen un grau d'elevada especialització. Un cop funcionen aquests clústers atrauen usuaris compradors exigents que sempre busquen nous trams de servei dins de l'oferta del clúster. D'aquesta manera un negoci que neix i creix dins d'un clúster serà sempre un negoci més especialitzat i tindrà bones opcions de supervivència per l'impuls que rep de l'entorn comercial del clúster. Com el grau d'especialització és tan alt, els negocis d'un clúster es recomanen els uns als altres i col·laboren en donar servei conjuntament, fet que genera fonts de negoci extra, en forma de vendes creuades entre els negocis del clúster.


Tant la identificació, localització i creació d'aquests clústers, com la gestió que es pugui fer ha d'anar acompanyat dels propietaris i l’Ajuntament de Lloret de Mar, on l'Associació juga un paper fonamental per localitzar noves implantacions, avaluació de les existents, detecció d'oportunitats amb conveniència amb agents immobiliaris.

 

Per identificar els clústers s'emprarà un sistema d'indicadors generat mitjançant el tractament i anàlisi de centenars de milers de punts comercials, que ja ha estat utilitzat en municipis de cinc continents, i que permet quantificar i qualificar aspectes fonamentals de l'escenari comercial urbà: ocupació de locals comercials, pols d'atracció comercial, grau d'especialització dels establiments, densitat, nombre destabliments per habitant, etc.


Monitorant tots aquests indicadors es construeixen escenaris de dades en què és possible detectar amb precisió oportunitats concretes d'actuació, d'operació comercial, etc. Però, sobretot, el tractament mitjançant aquest big data permet detectar els patrons sòlids que defineixen l'ADN comercial de Lloret.

 

                                                                        

 

Comparteix