Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Augmenta l’ocupació i l’afiliació a la Seguretat Social


17/10/2014

- Ocupació. La darrera Enquesta de població activa (EPA) estima que en el segon trimestre de 2014 hi ha 309.500 persones ocupades en el comerç al detall, que representen un 0,4% més que les ocupades en el trimestre anterior (1.200 persones menys) i un 6,3% més que les ocupades un any enrere (18.300 persones més).

Interanualment, augmenta l’ocupació entre les dones (+10,1%; 19.500 més) i disminueix entre els homes (-1,1%; 1.100 menys) i, per franges d’edat, l’ocupació augmenta en tots els col·lectius, excepte en la dels30 a44 anys (-3,2%; 4.300 menys). D’altra banda, el nombre d’assalariats amb contracte temporal ha augmentat un 46,2% (13.800 ocupats més) i amb contracte indefinit un 6,9% (12.000 més).

-Afiliació a la Seguretat Social. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya en el comerç al detall a 30 de juny de 2014 s’ha situat en 317.550, xifra que representa un augment del 2,3% respecte d’un any enrere (7.247 afiliats més), i lleugerament superior al del total de l’economia catalana (+1,7%).

 

Gràfic 14
Catalunya - Variació interanual de l'afiliació a la Seguretat Social (en %) Gener de 2010 a juny de 2014


Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social

 

- Atur registrat. El 30 de juny de 2014 es comptabilitzen a Catalunya 56.235 persones aturades registrades en aquest sector a les oficines de Treball, que representen un 5% menys dels registrats un any enrere (2.932 persones menys).

Gràfic 15
Catalunya - Var. interanual de l’atur registrat (en %) Gener 2010 a juny 2014


Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades del SOC i del Servei Públic d’Ocupació Estatal

 

Descarrega't l'informe en PDF

Comparteix