Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Augmenta el consum de les llars per la millora de l’ocupació i la confiança dels consumidors


17/10/2014

Segons les darreres dades publicades per l’Idescat en relació al segon trimestre de 2014, el consum de les llars s’ha tornat a incrementar a Catalunya un 2,2% respecte d’un any enrere. A Espanya, segons l’INE, aquest increment ha estat un xic superior (+2,4%). En ambdós casos, el consum de les llars acumula tres trimestres consecutius de creixement.

De cara al tercer trimestre, el darrer butlletí econòmic mensual del Banc d’Espanya indica una possible frenada del consum, atès que els indicadors d’opinió dels consumidors i dels empresaris del comerç al detall es van situar en els mesos de juliol i agost, en mitjana, lleugerament per sota dels nivells del segon trimestre.

Gràfic 1
Catalunya i Espanya - Variació interanual del consum de les llars (en %) 1r trim. 2008 - 2n trim. 2014

Gràfic elaborat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de dades de l’Idescat

 

En el segon trimestre de 2014, el consum de les llars augmenta principalment per la millora de l’ocupació i de la confiança dels consumidors (que manté una clara trajectòria ascendent des de fa més d’un any), tal com s’analitza a continuació:

- Atur i remuneració dels assalariats. El nombre de persones aturades a Catalunya ha disminuït respecte del trimestre anterior i se situa en 770.400 (-8,3%; 69.800 menys). La taxa d’atur es redueix i se situa en el 20,2%, mantenint-se per sota de la taxa d’atur espanyola en aquest mateix període (24,5%). En general, la millora del mercat laboral s’ha concentrat en el sector serveis, però també en la indústria.

- Inflació. L’índex de preus al consum ha augmentat a Catalunya un 0,5% respecte del segon trimestre de 2013. Pel que fa als preus dels carburants, s’han incrementat interanualment un 0,1% després de quatre trimestres consecutius de davallades. Aquest canvi de tendència s’ha produït principalment per les tensions geopolítiques a Iraq i Ucraïna, que han fet que els preus dels carburants s’hagin incrementat.

- Confiança dels consumidors. La confiança dels consumidors torna a recuperar terreny en el segon trimestre de 2014 i assoleix el mes de juny els 89,3 punts (en una escala de 0 a 200 punts, per sobre dels 100 punts indica una percepció positiva i per sota, negativa). Un nivell de confiança així d’elevat no s’assolia des d’abans de l’inici de la crisi, concretament, des de meitat de 2007.


Així, semblar quedar enrere el pessimisme que s’havia instal·lat entre els consumidors a finals de 2012, quan l’indicador de confiança va assolir el seu nivell més baix.

 

Gràfic 2

Espanya - Índex de confiança del consumidor 1r trim. 2008 - 2n trim. 2014

- Riquesa financera i immobiliària.

Segons l’INE, tant a Catalunya com a Espanya, els preus dels habitatges han pujat en el segon trimestre de 2014. És el primer cop que això succeeix des de l’any 2008 i a Catalunya, l’increment ha estat superior a la mitjana a Espanya (+1,6% i +0,8%, respectivament). Pel que fa a les hipoteques, a Catalunya s’han signat 10.850 en el segon trimestre de 2014, que representen un 11,3% menys de les que es van signar en el mateix període de l’any anterior i d’un import relativament semblant (-0,1%). Per últim, l’Euribor continua sent un factor positiu per a la propensió al consum en les famílies endeutades per l’adquisició d’un habitatge, ja que s’ha mantingut en nivells baixos (0,51% el mes de juny).

A més, es preveu que s’anirà reduint al llarg dels propers mesos, ja que el Banc Central Europeu (BCE) va reduir en el mes de juny el tipus d’interès fins al 0,15%.

Comparteix